Regio Overijssel

De Regio Overijssel bestaat uit de volgende vaargebieden:
Noordoostpolder, Vollenhovermeer, Kadoelermeer, Ketelmeer, Zwarte Meer, Noord West Overijssel, IJssel vanaf Zwolle tot monding, rest provincie Overijssel en Achterhoek)

Het regioteam Overijssel heeft een jaarplan opgesteld, aan de hand waarvan actie wordt ondernomen. Dit jaarplan is in de regiovergadering van 3 april 2013 goedgekeurd door de verenigingen.
Het jaarplan 2013 wordt naar aanleiding van de bijeenkomsten van het regioteam aangevuld met bijzonderheden en/of opmerkingen over de voortgang.De meest actuele versie kunt u hier downloaden.

Het verslag van de regiovergadering 2013 kunt u hier downloaden.

Een overzicht van de activiteiten in 2012 is te vinden in het Jaaroverzicht 2012.

Actuele Zaken


Een aantal activiteiten waar het Regioteam zich o.a. mee bezighoudt:

Natura 2000

Het Regioteam Overijssel is betrokken bij het opstellen van het concept beheerplan voor het Ketelmeer en Zwarte Meer.
Het doel is het voorkomen van belemmeringen voor de watersport in het aangewezen gebied.
Informatie over de procedure en stand van zaken N2000 in dit gebied op de site van de Rijksoverheid
en op de site van de provincie Overijssel

Bypass Kampen

De bypass bij Kampen staat al geruime tijd op de actielijst van het regioteam. Er is nu een definitief besluit dat de bypass bij Kampen wordt aangelegd. Zie ook ons nieuwsbericht
In december jl. hebben we een zienswijze ingediend op het voornemen tot het opstellen van een project MER voor de 'Zomerbedverlaging Beneden Ijssel'. Zie ons nieuwsbericht.

Het regioteam heeft jarenlang aangedrongen op het baggeren van waarwater in de Kop van Overijssel - foto Provincie OverijsselKop van Overijssel
Het regioteam Overijssel heeft jarenlang aangedrongen op het baggeren van vaarwater in de Kop van Overijssel. In 2009 is de Provincie Overijssel gestart met het baggeren van ± 100 km vaarten en kanalen. Ook de vaargeulen in de Beulaker Wijde, de Belter Wijde en het Giethoornse meer worden op diepte gebracht. Het baggerwerk zal ongeveer drie jaar in beslag nemen.Zuyderzeerand
In onze regio is momenteel gaande een studie, verkenning, visievorming naar de mogelijkheid van Sociaal economische ontwikkeling in het gebied van de Zuyderzeerand. De Zuyderzeerand is het gebied waar de voormalige Zuiderzeekust grenst aan de Noordoostpolder. Lees verder>>>

Verenigingsbezoeken
In 2010 is gestart met het bezoeken van de aangesloten verenigingen. Het doel hiervan is om de verenigingen beter te leren kennen, zodat wij onze informatie, producten en diensten beter af kunnen stemmen. Maar ook de vereniging maakt op een andere manier kennis met het Watersportverbond en is na een bezoek meestal beter op de hoogte van wat het Watersportverbond voor de vereniging kan betekenen. Dit is voor iedere vereniging weer anders.
Wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de regiovertegenwoordiger of de districtsconsulent.

Gemeenten
Om het Watersportverbond bij de gemeenten in Overijssel onder de aandacht te brengen is het Regioteam Overijssel in 2011 gestart met het bezoeken van gemeenten. Verenigingen in de te bezoeken gemeenten zullen vooraf bericht krijgen als er een afspraak is gemaakt. Zij kunnen dan punten aangeven die door het Regioteam meegenomen kunnen worden in het gesprek. Zo zorgen we ervoor dat de gemeenten het Watersportverbond in beeld hebben bij projecten die de watersport aangaan.

Varen doe je samen!
Het Watersportverbond is een van de partners in het project Varen doe je samen!. Dit project gaat over veiligheid tussen beroepsvaart en pleziervaart. De nieuwe knooppuntenboekjes van Varen doe je samen! zijn nu uit. Download hier het boekje van Gelderse IJssel, Twentekanalen en de Kop van Overijssel. De andere knooppuntenboekjes kunt u downloaden via www.varendoejesamen.nl

Bedieningstijden/stremmingen bruggen en sluizen
Op de website van Prorail vindt u de bedieningstijden van alle spoorbruggen. Ieder jaar controleert het Watersportverbond de plannen van Prorail voor de brugbedieningstijden voor het daaropvolgende jaar. Bij negatieve wijzigingen hebben we directe contact met Prorail om naar een oplossing te zoeken.
Voor actuele stermmingen van vaarwegen en bruggen kunt u kijken op de website www.vaarweginformatie.nl.


Contactgegevens
Regiovertegenwoordiger: Jan Jaspers - Wannerperveen (persoonlijk lid)
Telefoon: 06-22334665
E-mail: overijssel@watersportverbond.com

Het regioteam bestaat naast de voorzitter Jan Jaspers uit de volgende leden:

  • Wim Karel - Kampen 
  • George Boekhoorn - Almelo (lid Almelosche WSV)
  • Fre Helleman - Kampen (lid Zeilclub 1937)
  • Wim Lammerts - Kampen (lid KV Skonenvaarder)

Frank Jibben, Coördinator Belangenbehartiging & Infrastructuur, ondersteunt het regioteam Overijssel vanuit het kantoor van het Watersportverbond, postbus 2658, 3430 GB Nieuwegein; tel. 030-7513703 / 06-53840308; email frank.jibben@watersportverbond.nl

Verenigingen in de regio Overijssel

Op zoek naar de gegevens van een van onderstaande verenigingen? Zoek op verenigingsnaam in onze zoekmachine.
Zoek naar een vereniging in uw buurt? Zoek op plaats

Almelosche WSV WSV Genemuiden KV Skonenvaarder
ZV Belterwiede KV Hardenberg-Vecht TKV Tilikum
ZV Boven Haven WSV de Riette Twentse WSV
ZMBV Deventer WSV Het Koggeschip Twentse WSV-Kano
Deventer KV WSV Kraggenburg ZV Zwolle
Enschede WSV JHV De Nadorst Zeilclub 1937
Drienerlose ZV Euros LKV Njord ZRZV
Drienerlose KV Euros


 
Print dit artikel
 Actueel nieuws


 

Almelosche Watersport Vereeniging bestaat 75 jaar
Dinsdag 17 september 2013

Dit jaar bestaat de Almelosche Watersport Vereeniging 75 jaar en dat werd op zaterdag 14 september jl. feestelijk gevierd. Louise Polet-de Vreeze feliciteerde de vereniging namens het Watersportverbond. Lees verder>>>

Open dag Deventer Kano Vereniging
Woensdag 10 april 2013

Op zondag 21 april 2013 organiseert de Deventer Kano Vereniging (DKV) een Open dag. Tijdens deze open dag kunt u kennis maken met de verschillende disciplines binnen de kanosport. Lees verder>>>
de regio Overijssel. Wij verzoeken u vriendelijk deze datum alvast in uw agenda te noteren. Te zijner tijd ontvangt u per email de uitnodiging.